Konsultacja homeopatyczna

Umów na zabieg
  • Opis

Przede wszystkim lekarz po kursach z homeopatii przeprowadza z nami obszerny wywiad i rozmowę. Homeopatia jest zindywidualizowaną metodą leczenia, uwzględniającą reakcje organizmu pacjenta, a nie cechy choroby. Lek będzie więc pożyteczny wtedy, gdy zostanie dobrany dla konkretnego pacjenta, a nie tylko do diagnozy jednostki nozologicznej. Bardzo ważne są objawy i dolegliwości, ale szczególnie ważne są indywidualne reakcje i odczucia związane z chorobą (to, co w klasycznym wywiadzie lekarskim nie jest istotne). Lekarz po kursach z homeopatii zapyta nas np. czy ból powraca okresowo, jaki jest jego rodzaj (kłujący, piekący, pulsujący), co powoduje nasilenie, a co przynosi ulgę. Wywiad homeopatyczny koncentruje się także na sferze psychicznej i emocjonalnej. Stąd podczas wizyty u takiego lekarza pojawiają się pytania o relacje rodzinne, młodość, sposób reagowania na stres, znaczące wydarzenia w życiu czy pracę zawodową. Dopiero na podstawie tak szeroko przeprowadzonego wywiadu lekarz homeopata dobiera dla nas odpowiedni lek. Następne wizyty mogą być już krótsze. Lekarz stara się wówczas ocenić reakcje na podany lek i ustala dalsze postępowanie w leczeniu.