Terapia obrzęków limfatycznych

Umów na zabieg
  • Opis

Opiera się na kombinacji powolnych ruchów okrężnych, obrotowych i ugniatających. Głównym celem drenażu jest pobudzenie aktywności naczyń limfatycznych oraz opróżnianie dróg chłonnych z zastoju. Tego rodzaju masaż rozpoczyna się opracowaniem obszarów niezajętych obrzękiem, aby następnie dojść do miejsca docelowego.